+90 532 416 85 52 / +90 507 055 95 31 **(for English conversation )
info@odakdedektiflik.com    

Sözleşme Metni

Bu sözleşmede Adı Soyadı ile tebligata elverişli adresi belirtilen taraflar arasında Aşağıda yazılı şartlarda bir iş sözleşmesi yapılmıştır.

 

Hizmet alacak taraf Müşteri, hizmet verecek olan taraf Araştırmacı olarakadlandırılmıştır

 

MADDE 1: Yasal uyarı: Araştırmacıya müşteri tarafından verilen işin tüm bilgileri ve konu ile ilgili belgelerin verilmesi ve sözleşmesi imzalanması itibariyle işbaşlamış olacaktır.

 

Bu anlaşmaya göre;

 

  1. a) Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanunu’na aykırı ve T.C. Yasalarınca uygun olmayan hiç bir iş talep edilemez

 

  1. b) Müşteri araştırmacıdan talep ettiği işin karşılığında elde edilecek belge vedökümanların T.C. yasalarınca delil olarak kabul edilmediğini bilir. Müşteri hiçbir belge talep edemez.

 

  1. c) Özel yaşamı etkileyecek hiç bir iş talep edilemez.

 

  1. d) Taraflar arasında yapılan anlaşma gizlilik gerektirdiğinden işin her aşamasında tarafların herhangi biri ikinci şahıslara veya basına bilgi vermesi durumunda iş sözleşmesi edileceğinden yasal yaptırımları peşinen kabul eder.

 

  1. e) Araştırma ve takip edilecek kişinin aile fertlerinden olması şarttır.

 

MADDE 2: İşin Adı ve Nitelikleri:

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

MADDE 3: Ücretlendirme:

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

MADDE 4: Tarafların herhangi biri dilediği zaman önceden yazılı veya beyan etmek sureti ile işi durdurabilir ve sözleşmeyi tek taraflı fes edebilir. Ancak sözleşme bedeli geri iade edilmez.

 

MADDE 5: Taraflar bu sözleşmede belirtilen kurallarına aynen uyacaklarına beyan ederek; belirtilen kurallara uymaması durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf karşı tarafın uğradığı zararı peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 6: Bu iş sözleşmesi aşağıda ad soyadları ve imzaları bulunan taraflarca okunmuş ve anlaşma mutakabatına varılarak 2 nüsha halinde imzalanmıştır. İhtilaf vukuunda İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme 6 madde olarak tarafların rızası ile müştereken tanzim ve imza olunmuştur.